Prawniczy FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane przez studentów pytania, m.in o stypendium rektora.

Ile osób dostaje stypendium rektora?

Stypendium Rektora to niezwykle prestiżowa i poszukiwana nagroda, przyznawana nie więcej niż 10% studentów danego kierunku studiów. Przykładowo, jeśli na danym kierunku studiów jest 100 studentów, to stypendium rektora otrzyma nie więcej niż 10 z nich. Jeśli studentów jest mniej niż 10, to stypendium może otrzymać tylko jedna osoba.

Źródło Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668, art. 91.

Ile muszą trwać studia I stopnia?

Ukończenie studiów pierwszego stopnia trwa zazwyczaj co najmniej 6 semestrów, choć może się to różnić w zależności od programu studiów. Jeśli program obejmuje efekty uczenia się, które umożliwiają studentowi uzyskanie kompetencji inżynierskich, wówczas stopień może trwać dłużej i trwać co najmniej 7 semestrów. W trakcie tych semestrów oczekuje się, że student ukończy zajęcia i spełni inne wymagania, aby otrzymać swój stopień.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668, art. 65.

Czy uczelnia ma prawo pobierać opłatę za złożenie pracy dyplomowej?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym mówi, że opłaty wymienione w zamkniętym katalogu są jedynymi opłatami, które uczelnie mogą pobierać. Oznacza to, że uczelnie nie mogą pobierać żadnych opłat, które nie są wymienione w katalogu. W związku z tym uczelnie nie mogą pobierać opłaty za wznowienie/złożenie pracy dyplomowej.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668, art. 79.