Jakie są możliwości rozwoju organizacji studenckiej?

Szukasz organizacji studenckiej? Chcesz ją znaleźć i zdobyć doświadczenie z najlepszymi praktykami w prowadzeniu organizacji studenckiej? Jeśli tak, to ten artykuł dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji.
O organizacji studenckiej

Z tym pytaniem boryka się wiele osób działających w różnego rodzaju organizacjach, w tym i studenckich. Nie każdy jednak wie o organizacji studenckiej na tyle dużo, aby móc wypowiedzieć się, jakie są jej stricte działania, czy też jak ona funkcjonuje. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw waszym pytaniom oraz co za tym idzie przybliżyć wam nieco działanie organizacji studenckiej.

Jakie są zadania organizacji studenckiej?

Do podstawowych zadań organizacji studenckich najczęściej należy wsparcie studentów. Do takiego wsparcia może dojść na wielu płaszczyznach, takich jak między innymi:

 • wsparcie materialne, poprzez pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju stypendiów, na przykład naukowego czy też socjalnego
 • poprzez w pozyskiwaniu wiedzy oraz materiałów niezbędnych do studiowania, na przykład poprzez pomoc w uzyskaniu grantu na cele naukowe
 • pomoc w rozwiązywaniu kwestii spornych, na linii student-uczelnia, poprzez dopilnowanie czy uczelnia przestrzega praw studenta
 • organizacja życia kulturalnego oraz sportowego na terenie uczelni- doskonałym tego typu przykładem mogą być organizowane w całym kraju Juwenalia, oraz Akademicki Związek Sportowy
  studenci organizacja

  Jak funkcjonuje organizacja studencka?

  Co do zasady tego typu organizacje działają najczęściej w oparciu cztery rodzaje dokumentów, a mianowicie:

  • ustawa o szkolnictwie wyższym
  • ustawa o stowarzyszeniach
  • wewnętrzne regulaminy danej uczelni
  • statut samej organizacji

  W większości przypadków, tego typu organizacja funkcjonuje w oparciu o wolontariat, jaki wykonują sami studenci. Zakres ich prac jest najczęściej ustalany indywidualnie. Nie oznacza to jednak, że tego typu organizacje tworzą tylko i wyłącznie sami studenci- bardzo często w ich skład wchodzą na przykład pracownicy uczelni- często też okazuje się, że działalność danej organizacji studenckiej znacząco wykracz poza mury samej uczelni, gdyż na przykład z imprez kulturalnych bardzo często mogą skorzystać w zasadzie wszyscy, nie tylko studenci.