Jak działa parlament studentów?

Parlament studencki to organ parlamentarny, w którym uczniowie i nauczyciele podejmują decyzje dotyczące systemu edukacji.
Czym jest parlament studentow

Parlament Studentów to ogólnokrajowe przedstawicielstwo, które reprezentuje wszystkie samorządy studenckie jakie działają w naszym kraju. Swoją główną siedzibę ma on w Warszawie i to właśnie z miasta stołecznego wykonuje swoje zadania oraz obowiązki. Jednak czym jest parlament studentów i na jakiej zasadzie on działa?

Rola i zadania Parlamentu Studentów

W odpowiedzi na pytanie czym jest Parlament Studentów RP można jasno powiedzieć, że jest to przedstawicielstwo samorządów studenckich. To właśnie rola przedstawicielska jest przypisana Parlamentowi Studentów. Ma on za zadanie reprezentować wszystkich studentów z naszego kraju na najwyższym szczeblu, a także na arenie międzynarodowej. Co więcej, jednym z zadań Parlamentu Studentów jest także wspieranie studenckich projektów i patronowanie wszelakim wydarzeniom kulturalnym. Organizuje on również warsztaty i szkolenia, które maja podnieść kwalifikacje studentów.

Kompetencje Parlamentu Studentów

Główną kompetencją Parlamentu Studentów jest inicjowanie działań na rzecz ogólnie rozumianego środowiska społecznego. Zalicza się do tego chociażby koordynowanie wymiany studentów, czy też aktywne uczestnictwo w studenckim ruchu. Parlament Studencki posiada również kompetencje w zakresie opiniowania projektów oraz aktów prawnych, które bezpośrednio dotyczą społeczności studenckiej i będą miały na nią wpływ. Przedstawia on także propozycje zmian w przypadku aktów, które wydają się mu niekorzystne.

Zasady działania Parlamentu Studentów

Parlament Studentów RP jest niezależną i ogólnopolską organizacją, która działa na podstawie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z jej założeniami Parlament Studentów jest ustawowym reprezentantem wszystkich samorządów studenckich i społeczności studenckiej w kraju. Obejmuje on zarówno uczelnie niepubliczne jak i uczelnie publiczne. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. Parlament Studentów blisko współpracuje z Rzecznikiem Praw Studentów, aczkolwiek działa od niego w sposób niezależny.

Dlaczego warto angazowac sie w dzialanie organizacji studenckich

Dlaczego warto być aktywnym na studiach?

Studia stały się niezwykle popularne wśród szerokiego kręgu osób, które szukają sposobu na obranie wartościowe

04-07-2022 - Anna_
Czym sa organizacje studenckie

Czym zajmują się organizacje studenckie?

Studenci mają prawo zakładać różnego rodzaju zgrupowania, w których zrzeszają się w określonych celach. Tego t

19-06-2022 - Anna_
Czym jest Studenckie Kolo Naukowe

Dlaczego warto zostać członkiem Studenckiego Koła Naukowego?

Jak założyć Studenckie Koło Naukowe? Założenie Studenckiego Koła Naukowego nie wydaje się trudne. Wy

27-05-2022 - Anna_
Relacja mediow z protestu studenckiego

Jak przebiegł protest studencki?

Media bacznie obserwują wydarzenia. Relacja mediów z protestu studenckiego to dość częsta sprawa. Media relacj

17-05-2022 - Anna_
Debata nad kondycja szkolnictwa wyzszego w Polsce

Co musi się zmienić na uczelniach wyższych?

Debata nad kondycją szkolnictwa wyższego w Polsce nieustannie trwa. Rozwój szkół wyższych jest niezbędny, a ic

03-05-2022 - Anna_