Dlaczego warto zostać członkiem Studenckiego Koła Naukowego?

Studenckie Koło Naukowe – grupa studentów i pracowników naukowych zajmująca się rozwojem studenckiej nauki.
Czym jest Studenckie Kolo Naukowe

Jak założyć Studenckie Koło Naukowe?

Założenie Studenckiego Koła Naukowego nie wydaje się trudne. Wystarczy zebrać minimum 5 studentów z danej uczelni i zorganizować tak zwane zebranie założycielskie. Na tym zebraniu tworzy się właśnie Studenckie Koło Naukowe o określonej dziedzinie, trzeba ustanowić uchwałę o jego powstaniu i nadać statut. Statut musi też określać wybór zarządu koła naukowego. Potrzebny jest również opiekun, który musi mieć conajmniej stopień doktora i wyrazić zgodę na taką funkcję oraz najlepiej, aby specjalizował się w dziedzinie, jaką zajmuje się koło. Na sam koniec należy wypełnić odpowiednie dokumenty i zanieść je do Dziekana.

Dlaczego warto założyć Studenckie Koło Naukowe?

 
Jest to dodatkowa działalność dla studentów, która rozwija ich horyzonty, współpracę z innymi, a także posiadaną wiedzę. Zakładając Koło Naukowe można nauczyć się przedsiębiorczości i lepszej organizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że można się tym pochwalić również w CV i na pewno będzie to bardzo pozytywnie postrzegane przez wykładowców czy promotorów naszej pracy magisterskiej. Uczestnictwo w Kole Naukowym pozwala wybić się poza ramy samej uczelni i na przykład ułatwi publikację prac w czasopismach naukowych, zdobycie stypendium naukowego czy nawet dostanie się na studia doktoranckie. Student działający w Kole Naukowym, wyrabia w sobie pracowitość, ambicję, kreatywność i wytrwałość, cechy bardzo cenione na rynku pracy.

Co to jest Studenckie Koło Naukowe?

Czym jest Studenckie Koło Naukowe? Jest to organizacja studencka, która zrzesza studentów danej uczelni. Zajmuje się ona działalnością naukową w wybranej dziedzinie. Może funkcjonować jako grupa nieformalna, jak również jako działalność zarejestrowana. Do koła naukowego mogą należeć wybrani studenci z danej uczelni, nawet z różnych wydziałów. Koło naukowe ma ustalone cotygodniowe spotkania, może planować konferencje czy obozy naukowe.

Jeśli chodzi o dziedzinę, może ona być tak naprawdę dowolna, byle znajdowała się w obrębie zainteresowań wybranych osób. Może to być polonistyka, archeologia, lotnictwo, motoryzacja, gospodarka, właściwie wszystkie tematy, które są związane z poszczególnymi kierunkami na uczelni.

Dlaczego warto angazowac sie w dzialanie organizacji studenckich

Dlaczego warto być aktywnym na studiach?

Studia stały się niezwykle popularne wśród szerokiego kręgu osób, które szukają sposobu na obranie wartościowe

04-07-2022 - Anna_
Czym sa organizacje studenckie

Czym zajmują się organizacje studenckie?

Studenci mają prawo zakładać różnego rodzaju zgrupowania, w których zrzeszają się w określonych celach. Tego t

19-06-2022 - Anna_
Czym jest parlament studentow

Jak działa parlament studentów?

Parlament Studentów to ogólnokrajowe przedstawicielstwo, które reprezentuje wszystkie samorządy studenckie jak

22-05-2022 - Anna_
Relacja mediow z protestu studenckiego

Jak przebiegł protest studencki?

Media bacznie obserwują wydarzenia. Relacja mediów z protestu studenckiego to dość częsta sprawa. Media relacj

17-05-2022 - Anna_
Debata nad kondycja szkolnictwa wyzszego w Polsce

Co musi się zmienić na uczelniach wyższych?

Debata nad kondycją szkolnictwa wyższego w Polsce nieustannie trwa. Rozwój szkół wyższych jest niezbędny, a ic

03-05-2022 - Anna_