Dołącz do organizacji studenckiej, która walczy o poprawę warunków na uczelniach

Uwtoniefirma.org stara się wspierać studentów w dążeniu do poprawy jakości kształcenia i nawiązywania relacji na uczelniach publicznych.
Organizacja studencka

Organizacja powstała po to, żeby walczyć o prawa studentów. Organizacja wystosowała protest studencki przeciwko uczelniom, które doprowadzają do zaniku idei, które mają im przyświecać. Organizacja studencka chce zrzeszać studentów i sprawiać, że uczelnia ma być dla nich, a nie dla zarabiania pieniędzy. Uczelnia ma być miejscem sprzyjającym nauce i badaniom, a nie maszynką do zarabiania.

Jakie są cele protestu studentów?

Cele protestu to:

  • Zebranie uczniów w celu stworzenia silnego, zbiorowego głosu. Związek będzie mógł przemawiać jednym głosem i lepiej reprezentować swoich członków.
  • Wyeliminowanie instytucjonalnego poczucia winy i wstydu, do którego uczniowie są zmuszani przez swoje szkoły, a zamiast tego wprowadzenie praktyki odpowiedzialności, która wspiera prawa i interesy uczniów.
  • Wzmocnić znaczenie wiedzy i edukacji jako odpowiedzi na wyzwania społeczne i środowiskowe, przed którymi stoi świat.
  • Zwiększyć widoczność organizacji uczniowskich i uzasadnionych skarg uczniów, a także zwiększyć solidarność między uczniami ze względu na ich wspólną walkę.
  • Wysłuchanie głosu studentów przez uczelnie odnoszące się do poprawy jakości kształcenia

Dlaczego walka o dobro edukacji jest ważna?

Jeśli natomiast edukacja jest podzielona na poszczególne klasy i dostępna tylko dla określonej grupy, to nie jest to żadna edukacja, ale raczej proces indoktrynacji, forma kontroli społecznej. Jest to jeden z najlepszych przykładów łamania praw człowieka.

Każda uczelnia powinna starać się o ciągłą poprawę jakości swoich usług i stawiać na relację ze studentami. Często traktuje się ich tylko jako zwykłą pozycję na liście, która może mieć przełożenie na państwowe dofinansowanie. Poziom jego wiedzy spada zaś na drugi plan.

Dlaczego prawa studenta powinny być respektowane?

Uczniowie są uważani za przyszłość społeczeństwa, a obowiązkiem społeczeństwa jest zagwarantowanie im praw i ochrona przed wszelką możliwą krzywdą, także tą spadającą ze strony władz uczelni. Prawa uczniów obejmują wolność słowa, stowarzyszania się, demonstrowania itp. oraz prawo do humanitarnych warunków nauki.

Uczniowie powinni mieć prawo do przeprowadzania protestów bez żadnej kontroli czy karania. Powinni mieć także prawo do organizowania protestów i brania w nich udziału bez narażania się na jakiekolwiek formy szykanowania czy karania.

Studenci powinni mieć prawo do walczenia o dobro uczelni, która przedstawia wyniki finansowe nad wartości, które powinna promować.

Co możesz zrobić, żeby zadbać o swoją uczelnię?

Jeśli jesteś studentem, masz w swoich rękach wiele możliwości, by walczyć o dobro swojej uczelni. Możecie rozpocząć protest, rozdając broszury lub ulotki i organizując spotkania. Najpotężniejszym narzędziem, jakie macie do dyspozycji, jest głos Waszego własnego protestu. Możecie porozmawiać z przyjaciółmi, krewnymi i członkami społeczności lokalnej, aby rozpowszechnić wiadomość o waszym proteście. Można też założyć grupę na Facebooku, konto na Twitterze lub bloga, by wyrażać swoje myśli. Możecie też skontaktować się z redakcjami gazet i czasopism, aby napisały artykuły o Waszym proteście i pomogły w szerzeniu świadomości.

Studencie, przyłącz się do akcji!

Kształć się. Czytajcie książki, róbcie notatki i badajcie, abyście mogli być lepiej poinformowani i wykształceni. Jesteście teraz nie tylko uczniami, ale także obywatelami i członkami społeczeństwa. Bądźcie odpowiedzialni za swoje działania i decyzje. Macie prawo być wykształceni. Macie prawo być lepiej poinformowani i wyedukowani.

Edukacja to niekończący się proces, który nigdy się nie kończy. Masz prawo być lepiej poinformowany i wyedukowany.

Najnowsze wpisy

Dlaczego warto angazowac sie w dzialanie organizacji studenckich

Dlaczego warto być aktywnym na studiach?

Studia stały się niezwykle popularne wśród szerokiego kręgu osób, które szukają sposobu na obranie wartościowe

04-07-2022 - Anna_
Czym sa organizacje studenckie

Czym zajmują się organizacje studenckie?

Studenci mają prawo zakładać różnego rodzaju zgrupowania, w których zrzeszają się w określonych celach. Tego t

19-06-2022 - Anna_
Czym jest Studenckie Kolo Naukowe

Dlaczego warto zostać członkiem Studenckiego Koła Naukowego?

Jak założyć Studenckie Koło Naukowe? Założenie Studenckiego Koła Naukowego nie wydaje się trudne. Wy

27-05-2022 - Anna_
Czym jest parlament studentow

Jak działa parlament studentów?

Parlament Studentów to ogólnokrajowe przedstawicielstwo, które reprezentuje wszystkie samorządy studenckie jak

22-05-2022 - Anna_
Relacja mediow z protestu studenckiego

Jak przebiegł protest studencki?

Media bacznie obserwują wydarzenia. Relacja mediów z protestu studenckiego to dość częsta sprawa. Media relacj

17-05-2022 - Anna_
Debata nad kondycja szkolnictwa wyzszego w Polsce

Co musi się zmienić na uczelniach wyższych?

Debata nad kondycją szkolnictwa wyższego w Polsce nieustannie trwa. Rozwój szkół wyższych jest niezbędny, a ic

03-05-2022 - Anna_